شرایط ثبت نام

شرایط عمومی ثبت نام حوزه های علمیه برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ سراسر کشور اعلام شد …