جمعه ٢١ مرداد ١٤٠١
مديريت سنجش و پذيرش حوزه مراکز فقهی
شعار سال 99: سال جهش توليد
خبر ویژه

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مراکز فقهی

داوطلبان تحصیل در مراکز فقهی جهت دریافت کارت شرکت در آزمون مراکز فقهی اقدام نمایند.

سایر اخبار مراکز فقهی

لینک مراکز استانی