زمان ثبت‌نام مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ از دوم دیماه لغایت چهاردهم دیماه ۱۴۰۲ خواهد بود.